Ring ring

Đặt câu với các số 0 1 2 3 4 5 6 7 nào!

Trong một lớp học cô giáo nói:

- Cô có các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các em đặt câu với tất cả các số trên cho cô…

Sau vài giây suy nghĩ Tí giơ tay:

- Dạ thưa cô… “7 ngày 6 đêm 5 sao tầng 4 phòng 3 2 người 1 giường 0 quần 0 áo…” .

Cô giáo: Choáng….

Và cũng sau vài giây say Tèo giơ tay nói:

- Thưa cô là “7 ngày 6 lần 5 giờ 4 phút ngã 3 2 đứa 1 chai 0 say 0 về…”

Cô giáo ( ngất ) !!??