XtGem Forum catalog

Gửi con yêu của ba

Gửi con yêu của ba…

Ba chưa biết mày là trai hay gái. Mà mẹ mày hiện giờ ba cũng éo biết đang ở đâu :) . Trong bụng mẹ giờ này chắc sướng lắm hả con. Muốn ra khỏi đó thì khôn hồn kêu mẹ mày xuất hiện đi. Ngoài này vui lắm, nhiều đồ chơi nữa. Mẹ mày trốn kĩ quá tao tìm hông có ra. Thôi ba chỉ có vài lời với con như thế. Biết điều thì gặp nhiều may mắn. Hông biết thì gặp nhiều cay đắng. Trong đó suốt đời thì chỉ có chơi với dây rốn thôi :D.