Polaroid

Ngẫu hứng "Uống rượu không phải để say"

Uống rượu không phải để say
Uống rượu để biết đắng cay là gì
Uống rượu không phải để sầu
Uống rượu để thấm nỗi sầu trong tim!

Huế Nguyễn

Uống rượu không phải để say
Uống rượu để biết đắng cay là gì !!?
Uống rượu không phải để sầu
Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai…

Thanhhoa

Uống rượu là để giải sầu.
Uống rượu là để biết mình là ai.
Uống rượu là để hiểu ai
Uống rượu là để hiểu ai yêu mình.

Hoàng Lão Tà

Uống rượu ko phải để say
uống rượu là để lăn quay ra giường
Uống say là chuyện tầm thường
Uống xong vác súng ra đường mới kinh.

Ông Bụt Thần Sầu

Uống rượu không phải là ghiền….
Uống rượu để biết đồng tiền mình dư…
Uống rượu không phải là hư…
Uống rượu để biết mình dư đồng tiền ……

Quyen Doremon

Rượu giết ta say ngày mai ta tỉnh
Tình giết ta rồi bất tỉnh thiên thU :)

Tiến Đạt Một

Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì…

Comment thơ của bạn vào bên dưới để được đăng lên đây!