XtGem Forum catalog
title

Bờm cười

Thằng bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Lở mồm long móng, còn lâu mới giàu
Nên Bờm kiên quyết lắc đầu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Kháng sinh, tăng trưởng mới nghe phát tè
Nên Bờm nhất định không nghe
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Rừng lâm tặc phá, trốn tìm thót tim
Nên Bờm một mực lặng im
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng thích mồi
Gia cầm dịch cúm, tiêu đời chim thôi.
Thằng Bờm cầm quạt đi rồi
Phú ông gọi lại: ”nắm xôi – thế nào?”
Bây giờ giá gạo tăng cao
Bờm cười đắc chí: ”thôi nào, đổi cho!”.

( Sưu tầm )