Pair of Vintage Old School Fru
title

Ca dao tục ngữ cải biên

Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng.
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên ”di động” chỗ mình… mất ngay.
Ba đồng một mớ trầu cay
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
Không ham nhà cửa, bạc tiền
Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo
Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo. Thơ vui Nhà tui có….
Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương… chồng người.
Nhớ ai như nhớ láng giềng
Chỉ mong tắt lửa tối đèn… có nhau

( Sưu tầm )