Insane
title

Đồng tiền

Đồng tiền là cái chi chi
Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng
Có Tiền phú quý giàu sang
Không Tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh
Có Tiền lắm kẻ chung tình
Không Tiền nó đá cho mình quay lơ
Có Tiền kẻ đợi người chờ
Không Tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn
Có Tiền đầy đủ họ hàng
Không Tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có Tiền thoả thích ăn chơi!
Không Tiền làm toát mồ hôi cả ngày
Có Tiền sáng sỉn chiều say
Không Tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi
Có Tiền bát phố xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng
Có Tiền cưới vợ gả chồng
Không Tiền tơ hồng ông cũng quên se
Có Tiền anh nói em nghe
Không Tiền anh nói em chê anh nghèo
Không Tiền khổ lắm ai ơi!
Xem thêm nhiều thơ ca vui tại www.yeualo.net

( Sưu tầm )