Snack's 1967
title

Lời vợ dặn

Dắt xe ra tới công rùi
vợ̣ kêu giật ngược thiết tha dặn rằng:
Một đừng mơ mộng thơ trăng
Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
Hai đừng giữ ống nghe lâu
Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia
Ba đừng ghé quán rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
Bốn đừng mua báo dọc đường
Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
Năm đừng liên láo con ngươi
Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
Sáu đừng hoang phí thời gian
Ngồi lâu trộm nghía cô hàng cà fê
Bảy đừng thấy phở mà mê
Bột ngọt loét dạ dày lại chê cơm nhà
Tám đừng hò hát lang thang
Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
Chín đừng dạo bước hoàng hôn
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
Mười đừng ghé rạp xinê
Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim
Rõ Chưa ? ( Vợ̣ hét đứng tim )
Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
Mời đứng nhắc lại cho thông
Nếu không … tui quyết nhốt ông ở nhà

( Sưu tầm )