Polaroid
title

Mù quáng

Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói lên thấu tới Thiên Tào
Ngọc Hoàng phán hỏi: đứa nào đốt rơm
+ Rơm rạ là của thảo dân
Sau mùa thu hoạch còn cần chi mô
Thóc lúa đã cho vào bồ
Đốt làm phân bón cơ hồ vụ sau
+ Dân nội thành lung linh bóng điện
Khói cam tuyền mờ mịt đường đi
Rõ ràng công luận vân vi
Khói bụi đường phố là vì đốt rơm
+ Nhà khoa học không đơn giản vậy
Hiện tượng này gọi: hoá mù quang
Là do nghịch nhiệt lan tràn
Không khí ô nhiễm, còn oan nỗi gì.
+ Ngồi buồn dở báo ra coi
Trách nhiệm rạch ròi chẳng có ai rinh
Nhắn ai đi tới Thiên đình
Rằng dưới hạ giới làng mình đôt rơm

9-7-2011 Lẩn Thẩn

( Theo Trần Nhương )