title

Qua đèo ngang chế

Bước Tới Đèo Ngang Bỗng Mất Đà…
Đập Đầu Vào Đá Máu Phun Ra.
Bước Tới Đèo Ngang Bỗng Mất Đà…
Viết Ngay Lên Đá Bài Thông Báo
Bước Tới Đèo Ngang Nhớ Lấy Đà
Bước Tới Đèo Ngang Bỗng Mất Đà…
Đập Đầu Vào Đá Máu Phun Ra.
Có Em Đi Qua Cười Ha Há
Bố Cái Thằng Ngu Đé.o Lấy Đà
Bước tới đèo ngang té cái rầm
cỏ cây châm đít đá châm mông
Lom khom cúi xuống tìm đôi dép
Một chiếc đây rùi chiếc nữa đâu
Bước Tới Đèo Ngang Bỗng Mất Đà
Đập Đầu Vào Đá Máu Phun Ra
Lom Khom Xuống Núi Tìm Y Tá
Y Tá Theo Giai Éo Có Nhà @@
Bước tới Đèo Ngang nắng thấy bà,
Cỏ Cây kêu lá má kêu ba.
Lom Khom dưới núi làm gì đó,
Chỉ biết bà la sướng quá à…
Bước xuống đèo Ngang bỗng mắc tè
Cỏ cây không có lấy gì che
Lom khom dưới núi tìm chổ đái
Thấy gái đi ngang, hết mắc tè
Bước tới Đèo Ngang nắng quá à!,
Mặt mũi đen nhẻm như con ma,
Lom khom xuống núi tìm trà đá,
Chả thấy quán đâu mệt thấy bà.
Viết Ngay Lên Đá Bài Thông Báo
Bước Tới Đèo Ngang Nhớ Lấy Đà

( Sưu tầm )