Pair of Vintage Old School Fru
title

Qua đèo ngang chế – Bài 3

Bước tời phòng game bóng xế tà
Người đông chen mất lối đi ra
Lom khom mấy chú ngồi săn boss
Lác đác bên trong mấy lũ gà
Nhớ ”xã” đau lòng đấu beat – up
Thương bạn đành ngồi nhảy 8k
Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm 1 mình một room ta với ta
Trong phòng khôn nhạc cũng không loa
Một lũ nghiệp dư, một lũ gà
Riêng ta vỡ lòng chấp tất cả
Hết trận chạy cả, còn mình ta
Tiếng hát xen trong tiếng má la
8k, nhạc chậm, lớp học ma
Cảnh au như vẽ người đang nhảy
Đang nhảy vượt wa cái kiếp gà.

( Sưu tầm )