XtGem Forum catalog
title

Thân em …

Thân em …
Thân em như dãi lụa đào,
Sẳn sàng thắt cổ anh nào ngu si.
– Thân em như giếng giữa đàng,
Anh mà lỡ té, xong hàng anh luôn.
– Chàng ơi, đưa gói thiếp mang,
Đưa xe thiếp bán cho chàng trắng tay.
– Qua cầu, ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, em muốn chồng giầu bấy nhiêu.
– Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày vàng lên
– muốn cho thân thể béo quay
ăn xong ta phải lên giường nằm ngay
dù ai nói ngả nói nghiêng
thì ta vẫn cứ nằm yên như thường…
– Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu em mới biết em ”chằn” như ai.

( Sưu tầm )