Disneyland 1972 Love the old s
title

Thằng Cuội

Mùa hè trời nóng cháy da
Hằng Nga ngồi dựa gốc đa mệt đừ
Ngủ gà, ngủ gật ngắt ngư
Áo xiêm tung xổ, hở từng khoảnh da.
Thằng cuội trông thấy xuýt xoa
Nguyên một khoảng rốn Hằng Nga trắng ngần.
Cuội sờ thấy mịn như bông
Xoa đi xoa lại, mặt trông dại khờ
Hằng nga chợt tỉnh, làm ngơ
Thằng cuội vẫn cứ tỉnh bơ xoa hoài
Hằng nga tát mấy bạt tai
”Cái đồ đần độn, chả ai như mày
Cái rốn thì có gì hay
Sao không xuống khoảng gang tay, hả … Khờ”

( Sưu tầm )