Snack's 1967
title

Thơ vui 10 ĐIỀU VỢ DẶN

Làm trai cho đáng nên trai
Mười điều vợ dặn không sai một điều.
Thứ nhất, chớ có nhậu nhiều
Đúng năm rưỡi chiều thì phải hồi gia.
Thứ hai, không được lân la
Mấy nơi thư giãn massa, mass gần.
Thứ ba, cứ mỗi cuối tuần
Đưa vợ đi sắm áo quần thời trang.
Thứ tư, tiền thưởng, tiền lương
Nhận về nộp đủ vợ thương nhất đời.
Thứ năm, vợ có lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe.
Thứ sáu, tiền để đổi xe
Sắm vàng cho vợ để khoe xóm giềng.
Thứ bảy, thì phải thật siêng
Giúp vợ chợ búa, nấu cơm giặt đồ.
Thứ tám, không được có bồ
Không được tơ tưởng mấy cô chân dài
Thứ chín, không được bạc bài
Không chơi đề đóm có ngày tan gia
Thứ mười, không được bê tha
Việc nước chịu tất, việc nhà đảm đang.
Mười điều vợ dặn rõ ràng ( yeualo.net )
Nếu không thực hiện lỡ làng đời trai.

( Sưu tầm )