Insane
title

Thơ vui … Môbile

”Gặp đây xin gửi thiếp danh
Có số điện thoại, tên anh, tên nàng
E–mail, nick chat sẵn sàng
Ngày ngày ta để mặt vàng ( available ) chào nhau”.
”Hỡi cô cấy lúa trên đồng
Có về thành phố lấy chồng, theo anh?
Thành phố có lắm yến anh
Alô, iPod… dạo quanh phố phường”.
”Anh yêu em như điện thoại yêu SIM”.
”Tìm em như thể tìm SIM
Hết tiền đổi số, anh tìm làm sao?”
”Nhắn được, gọi được là tiên
Nhắn, gọi không được, để tiền anh lo!”
”Người thanh tiếng nói cũng thanh
Máy anh gọi đến chuông rành rành kêu”.
”Trời xanh sóng lặn biệt tăm
Dẫu chờ, dẫu đợi trăm năm cũng chờ.
Trời mây vạch sóng lờ đờ
Dầu trông dầu đợi quyết chờ trăm năm”.
”Dù anh có lỗi hẹn hò
Còn tiền trong máy, cứ cồ ( call ) là anh sang”.

( Sưu tầm )