Old school Swatch Watches
title

3 Con Vi Khuẩn

Có 3 con vi khuẩn nằm ngủ trên người 1 cô gái.
Sáng hôm sau, ba con vi khuẩn nói chuyện.
Con 1: – Hôm wa tao ngủ ở trên núi.
Con 2: – Hôm qua tao ngủ trong 1 cái hang nằm trong thung lũng giữa 2 ngọn đồi.
Con 3, tức tối nói: – Tao ngủ cũng ở trong 1 cái hang, bên ngoài đầy cây cối, và đang ngủ thì có 1 con rắn khổng lồ đi vào đuổi tao ra, tao không ra nó còn phun nước miếng sĩ nhục tao nữa.

( Sưu tầm )