Pair of Vintage Old School Fru
title

Bệnh Lạ

Một anh dân tộc bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bền lên trạm y tế bản để khám.
Y tá của bản vốn ít học,chỉ biết chữa viêm họng, sổ mũi, hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: ”Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến huyện.
Bác sĩ huyện tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: ”Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế bản, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.
Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: ”Nặng quá rồi, đưa băng ca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: ”Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này”!!!

( Sưu tầm )