title

Bệnh Lạ

Một anh dân tộc bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bền lên trạm y tế bản để khám.
Y tá của bản vốn ít học,chỉ biết chữa viêm họng, sổ mũi, hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: ”Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến huyện.
Bác sĩ huyện tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: ”Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế bản, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.
Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: ”Nặng quá rồi, đưa băng ca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: ”Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này”!!!

( Sưu tầm )