Teya Salat
title

Cưỡi ngựa giảm cân

Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên:
– Mỗi tuần bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi!
Nghe lời, bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ.
– Sao rồi? Bà có giảm kí nào không?
.
.
.
.
.
– Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg!

( Sưu tầm )