Old school Swatch Watches
title

Cưỡi ngựa giảm cân

Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên:
– Mỗi tuần bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi!
Nghe lời, bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ.
– Sao rồi? Bà có giảm kí nào không?
.
.
.
.
.
– Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg!

( Sưu tầm )