Disneyland 1972 Love the old s
title

Đuôi mọc ngược

Tarzan rủ bầy thú ra suối tắm. Khi tất cả đàn thú đều nhảy hết xuống suối nô đùa, Tarzan mới từ từ cởi xiêm y ra. Bỗng một con thú nhìn về phía Tarzan cười toáng lên. Và rồi tất cả đều hướng về Tarzan cười rũ rượi. Tarzan khó hiểu, la lên:
Chúng mày cười gì?
Một con thú đang cười lăn lộn cố nén cười, nói
.
.
.
.
.
Ông cười cái thằng có đuôi mọc ngược.

( Sưu tầm )