The Soda Pop
title

Đuôi mọc ngược

Tarzan rủ bầy thú ra suối tắm. Khi tất cả đàn thú đều nhảy hết xuống suối nô đùa, Tarzan mới từ từ cởi xiêm y ra. Bỗng một con thú nhìn về phía Tarzan cười toáng lên. Và rồi tất cả đều hướng về Tarzan cười rũ rượi. Tarzan khó hiểu, la lên:
Chúng mày cười gì?
Một con thú đang cười lăn lộn cố nén cười, nói
.
.
.
.
.
Ông cười cái thằng có đuôi mọc ngược.

( Sưu tầm )