watch sexy videos at nza-vids!
title

Gà XXX

Con gà trống đạp mái con gà mái. Con gà con thấy thế kêu lên:
– Khiếp! Khiếp! Khiếp!
Con chó trong nhà nghe gà con kêu ”khiếp” ch…ạy ra hỏi:
– Ðâu ? Ðâu ? Ðâu?
Con vịt lắc đầu kêu:
– Nhục! Nhục! Nhục!
Gà trống đạp mái xong bay lên nóc nhà vỗ cánh hùng dũng kêu lớn tiếng:
– Ðời có thế mà thôi!
Gà mái vừa dắt con về vừa lẩm bẩm:
– Vừa đau vừa rát! Vừa đau vừa rát!

( Sưu tầm )