Duck hunt
title

Hai anh em sinh đôi ở trong bụng mẹ nói chuyện

Hai anh em sinh đôi ở trong bụng mẹ nói chuyện với nhau.
Anh:
– Lớn lên em thích làm nghề gì?
Em:
– Em sẽ làm thợ điện.
Anh:
– Sao em thích làm thợ điện?
Em:
– Vì ở trong này tối lắm. Thế anh thích làm nghề gì?
Anh:
– Tao thích trở thành võ sĩ đấm bốc.
Em:
– Sao lại là võ sĩ hả anh?
Anh:
– Để tao đấm thằng đầu trọc hôm nào cũng chui vào nhổ nước bọt vào mặt tao.

( Sưu tầm )