Ring ring
title

Hai quả dưa chuột nói chuyện với nhau

Hai quả dưa chuột nói chuyện với nhau.
– Số tao quá khổ mày ạ. Cứ khi nào tao đủ lớn, đủ dài thì họ lại xắt nhỏ tao ra để làm dưa góp.
– Tao còn khổ hơn. Nếu tao mà đủ lớn đủ dài thì họ nhét tao vào lọ, rồi cho ớt cho tỏi vào ngâm cho tao mềm oặt ra làm dưa muối.
Một tiếng nói xen ngang.
– Thế đã là cái đinh gì?! Tao mới khổ nè. Cứ khi nào tao đủ lớn đủ dài thì người ta lấy 1 cái bao ny–lon chụp lên đầu tao rồi bắt tao tập chui đường hầm đến khi ”ộc” hết cả ra mới thôi.

( Sưu tầm )