Polly po-cket
title

Nghỉ hưu

Một ông già 80 tuổi đang phải nằm trên giường bệnh, các cơ quan trên cơ thể ông già tổ chức một cuộc họp để đòi được nghỉ hưu. Bộ não được cử ra làm người chỉ huy cuộc họp.
Đầu tiên Tim lên tiếng:
– Tôi mệt lắm rồi, hãy cho tôi nghỉ ngơi…!
Não:
– Không được, mày mà nghỉ thì chúng ta sẽ chết hết.
Bỗng có một giọng nói yếu ớt từ dưới vọng lên:
– Tao cũng muốn được nghỉ ngơi.
Não:
– Thằng nào, thằng nào vừa lên tiếng đứng lên xem nào.
Có lời đáp:
– Tao mà đứng lên được thì không phải nói rồi.
Não:
– Giờ thì tao biết mày là thằng nào rồi! Mày còn làm việc sau anh Tim 16 năm, anh Tim mà chưa được nghỉ thì cũng chẳng đến lượt mày.
Tiếng đáp gắt gỏng:
– Chó chết! Thế thằng nào tính cho tao những lúc làm việc ca 3 và trong môi trường độc hại.

( Sưu tầm )