80s toys - Atari. I still have
title

Sắp đụng đến thiên đường

Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều.
Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết răng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng:
– Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không?
Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói:
– Xin lỗi, tôi đang học làm Cha cố.
Thực lòng, cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ: Con hãy cố lên! Còn chút xíu nữa là đụng đến thiên đường rồi đấy!.
Ôi Tiếc Quá

( Sưu tầm )