Polly po-cket
title

Trông ngon thế

Cậu con trai hỏi mẹ: Thịt người có ngon không hả mẹ ?
– Thịt người tanh lắm, kinh lắm. Ăn thịt người là dã man con ạ – Người mẹ trả lời
Cậu con trai ngơ ngác thanh minh: Thế tại sao sáng nay, khi thấy một cô mặc váy ngắn đi qua cửa Bố lại chặc lưỡi và bảo –Trông ngon thế–.

( Sưu tầm )