title

Bài hát mẹ vova ru em ngủ

Cô giáo ra bài tập cho học sinh: ”Em hãy hát một bài hát ru mà mẹ em thường hay ru em ngủ”. Vôva xung phong:
– Thưa cô em xin hát:
A ru hời ấy hời ru.
Con ơi con ngủ ứ ư cho ngoan
Để mẹ … từ từ đã …
Để mẹ đi … từ từ đã anh …
ơ ớ đi cấy … yên nào anh …
Cô giáo: ??????

( Sưu tầm )