Teya Salat
title

Tiếng ”chít chít” tế nhị

Nhưng, nó ”đòi” dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: ”Đôi bồ câu trắng bay về đâu?”
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: ”Chít, chít”.
Chưa hết, nó còn ”đòi” nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: ”Đôi bồ câu trắng bay phương nào?”
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: ”Chít, chít”.
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
– Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?

*

* *

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa… bỗng một tràng ”pháo” ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt:
– Ai?
Lớp trưởng Vova nói ngay:
– Thưa thầy anh Joe ”đánh rắm” đấy ạ!
– Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
– Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán:
– Cho vào môn ngoại ngữ.
– Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
– A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.

( Sưu tầm )