XtGem Forum catalog
title

Mã Reset cho tất cả các loại máy điện thoại

Mã Reset cho tất cả các loại máy điện thoại

- Mã Reset mặc định dành cho người sử dụng (Default user code): 1122, 3344, 1234, 5678
- Mã kỹ thuật (Engeneer mode): *#110*01#
- Mã dành cho nhà sản xuất (Factory mode): *#987#
- Cho phép cổng COM (Enable COM port): *#110*01# à Device à Set UART à PS Config à UAR115200
- Phục hồi cài đặt mặc định khi xuất xưởng (Restore factory settings): *#987*99#
- Điều chỉnh độ tương phả màn hình (LCD contrast): *#369#
- Phiên bản phần mềm (Software version): *#800#, *#900#
- Chuyển về Tiếng Trung: *#0086# Sau đó bấm thêm phím gọi
- Chuyển về Tiếng Việt: *#00846# Sau đó bấm thêm phím gọi
- Chuyển về Tiếng Anh: *#0044# Sau đó bấm thêm phím gọi, PRIVATE “TYPE=PICT; ALT=”
- Các mã Reset cơ bản của các máy MP3-MP4 Trung Quốc:
- Trong một số trường hợp, mở máy sau vài giây tự động tắt, bạn có thể dùng một trong các lệnh sau để khắc phục:
*#9246*357#
*#77218114#
*#881188#
*#118811#
*#19992006#
*#19912006#
#*7781214#
#*94267357#
*#3646633#
*. MÃ SỐ BÍ MẬT TRÊN MÁY CECT

1. CECT 929:
Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*” sẽ thấy xuất hiện “LOCK CODE”, ấn xác định sẽ thấy mật mã
2. CECT 628:
Mở máy gắn SIMCARD, ấn *#5625*” sẽ thấy xuất hiện “LOCK CODE”, ấn xác định (OK) sẽ thấy mật mã.
3. CECTi890, i899: chức năng unlock
Không gắn SIMCARD ấn các phím: *544*745625#
4. CECT 9596: Lệnh xem phiên bản: 2945#*#
5. CECT 386/286: Chức năng unlock
Không găn SIMCARD, ấn 112, ấn ##1001#, mật mã mặc định là 0000, sau đó ấn tiếp 112.
6. Q618, Q500, T9000: chức năng unlock
#7233 ấn phím gọi máy sẽ về mã reset 0000
7. CECT F16: *#*#1705#46: Khôi phục cài đặt gốc
8. CECT 508:
Gắn SIM, mở máy, vào #*8000#, xuất hiện “LOCK CODE” ấn OK sẽ thấy mật mã
9. CECT D820: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#19992006#
10. CECT S500: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#77218114#, *#881188#
11. CECT C600: Mở nguồn lên sau đó tự tắt: *#881188#

1. Mở nguồn sau 30 s tự tắt máy
Bạn dùng lệnh reset:
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
*#94267357#
*#9426*357#
*#19912006#
*#118811#

Ví dụ:
- MPEG4 D508 nhìn nó gần giống hệt máy P910 *#881188#
- D820 (tau) reset *#19992006#
- Máy 6280 :*#9426*357#…v..v..v
- Sau khi reset xong mà vẫn bị tự tắt nguồn Bạn phải Format hoặc nạp phần mềm cho máy bằng các thiết bị thông dụng hiện nay: như “MTK, Superdoctor, Tian..”
- Nếu vẫn không hết bệnh thì do hỏng phần cứng Bạn làm như sau:
Tháo bỏ những diot bảo vệ đường nạp phần mềm cho máy (Thường có 5, hoặc 6 chân, cạnh chấu cắm xạc của máy)
Dùng máy hàn hơi khò hàn lại chân CPU do CPU bị lỏng chân
Khò và làm chân FLASH
Khò kỹ thạch anh dao động 26 Mhz , hoặc thay mới

2. Chuyển ngôn ngữ cho máy tầu MP4
- Bạn dùng lệnh sau Nếu bạn chuyển sang Tiếng Việt mà không thấy có tiếng việt thì phải dùng các thiết bị nạp phần mềm nạp file tiếng việt cho máy
Tiếng Việt *#0084#
Tiếng Anh *#0044#
Tiếng Hoa *#0086#

(Sưu tầm)